Skip to main content

Next Generation

El programa de modernització del Comerç: Fons Tecnològic del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de la Generalitat de Catalunya, arriba a Sant Boi Comerç. Un projecte finançat pels fons Next Generation

Els projectes Next Generation de la Unió Europea són un conjunt d'iniciatives que tenen com a objectiu impulsar la recuperació econòmica i social dels països membres després de la crisi provocada per la pandèmia de la covid-19.

Aquests projectes es basen en tres pilars:

  • la transició ecològica,
  • la transició digital i
  • la cohesió social i

Front aquesta oportunitat, partim de la base que el comerç a Sant Boi de Llobregat representa un pilar fonamental de la vida econòmica i social de la ciutat. Aquesta activitat comercial no només proporciona productes i serveis essencials als ciutadans, sinó que també contribueixen al creixement econòmic i a la cohesió comunitària.

Amb l'objectiu de modernitzar i millorar la competitivitat del comerç associat de Sant Boi, s'ha posat en marxa la iniciativa "Sant Boi Comerç:

Competitivitat, Tecnologia i Transformació Digital de l'Entitat". Aquesta proposta té diversos objectius que busquen reforçar el paper del teixit comercial santboià com a referent econòmic, comercial i social de la ciutat.

Es pretén apropar el comerç associat als nous perfils de consumidors, tenint en compte les seves preferències i necessitats. Per aconseguir-ho, s'impulsen mesures com l'ús de noves tecnologies i tècniques d'analítica avançada per millorar l'atenció i la relació amb els clients, així com per fidelitzar-los. A més, es promou la transformació digital del teixit productiu per adaptar-se als canvis del mercat i ser més competitius.

D'altra banda, es busca potenciar el comerç santboià com a model de sostenibilitat, promovent pràctiques respectuoses amb el medi ambient i fomentant la responsabilitat social de les empreses. Així mateix, es realitzen inversions en canals digitals de les associacions per facilitar la seva presència en línia i arribar a un major nombre de clientela.

 

Objectius i proposta de valor

Amb aquest projecte, l’Associació cerca assolir els següents objectius que generaran un bé per a l’entitat en sí mateixa i pels seus associats, però també per a tot el teixit productiu i el municipi. Els objectius perseguits són els següents:

  • Modernitzar i millorar la competitivitat del comerç associat de Sant Boi, apropant-lo als nous perfils de consumidors.
  • Impuls del seu teixit associatiu com a referent econòmic, comercial i social de la
  • Impulsar el comerç santboià com a model de sostenibilitat i per a la transformació digital del seu teixit productiu.

En el marc de la iniciativa "Sant Boi Comerç", es dóna una gran importància a la publicitat i comunicació en mitjans o suports digitals, que permeten arribar a un públic més ampli i divers. A més, s'implementen solucions de ciberseguretat a nivell associatiu per garantir la protecció de les dades i la confiança dels clients en les transaccions en línia.

Per a aquest procés de transformació digital, és necessària l'adquisició de mobiliari i eines tecnològiques adequades per a les empreses associades, així com la formació del personal per a l'ús eficient d'aquestes tecnologies i la comprensió dels nous models de negoci digitals.

En conclusió, la iniciativa "Sant Boi Comerç: Competitivitat, Tecnologia i Transformació Digital de l'Entitat" té com a objectiu principal millorar la competitivitat i la transformació digital del comerç associat de Sant Boi de Llobregat. A través de diverses mesures, es busca apropar el comerç als nous consumidors, impulsar el seu teixit associatiu i promoure pràctiques sostenibles i responsables. Aquesta iniciativa representa un pas important cap a un futur més digital i competitiu per al comerç local de Sant Boi.

 

Next Generation i comerç: Què més haig de saber?

Els projectes Next Generation pretenen modernitzar el teixit productiu, reforçar la competitivitat, crear ocupació de qualitat i garantir la inclusió i la igualtat d'oportunitats per a tots els ciutadans.

Seguint aquesta filosofia i procediment, a 16 de juny, la Generalitat de Catalunya va obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les activitats de comerç al detall, i de les associacions i entitats de comerç, emmarcat en el Component 13, impuls a la PIME, en la seva inversió 4 “Suport al comerç”, actuació 1.2. Programa de modernització del Comerç: Fons Tecnològic del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat pels fons Next Generation EU per a l’any 2023 (ref. BDNS 702622).